CPY 商標註冊服務

中文 | English

成立公司 銀行開戶 公司秘書 會計、審計及報稅 商標註冊 TVP 科技券計劃

特快註冊公司, 成立公司, 開公司 !!!

中國商標註冊分類

商標註冊服務


類別 類似群號 商品編號 商品
222205劍麻纖維(未加工的)
222205黃麻纖維(原料)
222205未加工酒椰纖維
222205苧麻纖維(原料)
222205粗獸毛
222205羊毛(原材料)
222205亞麻纖維(原料)
222205安哥拉山羊毛
222205半合成纖維(紡織用)
222205木絲(木質細刨花)
222205非制刷用豬鬃
222205羊駝毛
222205非紡織、非制刷用馬毛
222205紡織用長絲
222205真麻纖維(原料)
222205家畜毛髮(非紡織、非制刷用)
222205貉毛(非紡織、非制刷用)
222205紡織用金屬纖維
222205紡織用聚酯纖維
222205棉纖維
222205紡織用合成纖維
222205紡織用化學纖維
222205劍麻纖維
222205絲纖維
222205兔毛
222205未加工的紡織纖維
222205220005木絲
222205220008生絲
222205220010纖維紡織原料
222205220012駝毛
222205220013麻纖維
222205220014短麻屑
222205220016絹絲(廢生絲)
222205220016廢絲
222205220018椰子纖維
222205220019
222205220025未加工棉花
222205220026棉纖維束
222205220027馬毛
222205220037紡織用石英纖維
222205220040絲綿
222205220041羊毛絮
222205220046黃麻
222205220047木棉
222205220050未加工或已處理過的羊毛
222205220051機梳羊毛
222205220052精梳羊毛
222205220054韌皮(植)
222205220056生亞麻(亞麻纖維)
222205220065獸毛

| 下一頁 >>


Whatsapp 查詢 網上表格 查詢
Whatsapp: +85262354601 Phone: (852)35800200
聯絡我們